Farma ovaca Ponta - selo Gajtan

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo Rešenjem Ministarstva Finansija br 320-26/16-240-009-001 od 2016 g. Naša farma se nalazi na planini Radan, u selu Donji Gajtan, opština Medveđa. Farma se nalazi na nadmorskoj visini od 850m, koja je izuzetno povoljna za uzgoj ovaca. Radan je planina i park prirode na jugu Srbije, u opštinama Lebane, Bojnik, Medveđa, Kuršumlija i Prokuplje i zauzima površinu od 466 km2. Nalazi se između reke Toplice na severu i Jablanice na jugu. Pripada Rodopskim planinama i deo je srpsko - makedonskog kopna, a nalazi se upravo na mestu gde se Dinaridi sučeljavaju sa Rodopima. Najviši vrh je Šopot na 1409m nmv. Na nešto nižem, Petrovom vrhu (Veliki Petrovac)oko 1150 - mnv, nalazi se na zaravni vrha, crkva Svetog Petra Smeštena je jugozapadno od Prokuplja odnosno zapadno od Lebana i Medveđe. Firma se bavi uzgojem ovaca, proizvodimo ovčije meso i vunu od ovčijeg runa. Imamo u planu proširenje posla i uvođenje mlečnih proizvoda. Naši trenutni glavni proizvodi su:

MESO

MESO

Uzgoj i proizvodnja jagnjećeg i ovčijeg mesa

VUNA

VUNA

Proizvodnja vune

GALERIJA

slika67 slika68 slika69 slika67 slika68 slika69 slika55 slika56 slika57 slika58 slika59 slika60 slika61 slika62 slika63 slika64 slika65 slika66 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika7 slika8 slika9 slika9 slika1 slika1 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8 slika9 slika9 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8 slika9 slika9 slika9 slika9 slika9

Sjenička ovca dobila je naziv po mestu Sjenici na Pešterskoj visoravni, koja se nalazi na jugozapadu Srbije na nadmorskoj visini preko 1000 metara.

Sa Peštera se ova ovca, zadnjih decenija, proširila na skoro ceo zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore, a ima je i u Bosni i Hercegovini. Ovo je po mnogima naša najbolja oplemenjena pramenka koja po svojim proizvodnim osobinama daje odlične rezultate u našim uslovima gajenja i klime. Selekcija se vrši u 2 pravca trenutno: meso-mleko. Posebna pažnja se posvećuje plodnosti i policikličnosti prilikom selekcije.


Sjenička ovca je jedna od naših najkrupnijih sojeva oplemenjenih pramenki. Pravilnom selekcijom, oplemenjivanjem stranim rasama i poboljšanom ishranom i uslovima gajenja grla ove rase su skoro duplirala svoju masu u odnosu na svoje pretke čistokrvne pramenke od pre 40- 50- godina koje su se gajile na tom prostoru.


Masa tela ovaca danas je od 75 do 100 kg (elitni primerci teže i do 110 kg), a ovnova od 100 do 130 kg (elitni primerci teže i preko 150 kg). Randman mesa jagnjadi je oko 50 %. Grudi su joj dosta duboke, ali je grudni koš srednje širok. Po Nikoliću (1952.) masa tela ovaca je u proseku 52,21 kg, a ovnova 69,63 kg. Iz ovoga se jasno vidi napredak koji je postignut u pogledu povećanja mase usled selekcije, poboljšane ishrane i planskog oplemenjivanja koje je radjeno i završeno 60-ih godina prošlog veka.

Potrebni radnici

obezbeđen stan, hrana i sigurna plata

KONTAKT

FARMA OVACA PONTA

Donji Gajtan b.b.
16240 Medveđa

066/880-2057

info@farmaponta.rs

Hvala. Poruka je prosleđena.
Greška. Pokušaje ponovo kasnije.